Danh sách trường
Quy Nhơn
Ngày tổ chức: 21/07/2017
Trường: TRUNG TÂM BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM QUY NHƠN
Địa điểm tổ chức:  KHU VUI CHƠI FLC SAFARI ZOO