Danh sách trường
Nha Trang
Ngày tổ chức: 21/07/2017
Trường: TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
Địa điểm tổ chức:  VINPEARL NHA TRANG