Danh sách trường
Buôn Ma Thuột
Ngày tổ chức: 21/07/2017
Trường: TRUNG TÂM BẢO TRỢ TỈNH ĐẮK LẮK
Địa điểm tổ chức:  KHU DU LỊCH KOTAM