Danh sách trường
Đà Lạt
Ngày tổ chức: 21/07/2017
Trường: MÁI ẤM CAM LY - KHIẾT TÂM
Địa điểm tổ chức:  VƯỜN THÚ ZOO DOO