Danh sách trường
Đồng Nai
Ngày tổ chức: 18/07/2017
Trường: TRUNG TÂM TRẺ MỒ CÔI TÂN PHÚ & ĐỊNH QUÁN
Địa điểm tổ chức:  KHU DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN