Danh sách trường
Bình Dương
Ngày tổ chức: 20/07/2017
Trường: TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG
Địa điểm tổ chức:  KHU DU LỊCH ĐẠI NAM