Danh sách trường
Vũng Tàu
Ngày tổ chức: 19/07/2017
Trường: TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM VŨNG TÀU
Địa điểm tổ chức:  KHU DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN