Danh sách trường
Cần Thơ - Cà Mau
Ngày tổ chức: 27/07/2017
Trường: NHÀ TRẺ MỒ CÔI HOA MAI, MÁI ẤM CHÙA BỬU TRÌ, MÁI ẤM THIÊN ÂN
Địa điểm tổ chức:  KHU DU LỊCH NHÀ MÁT - BẠC LIÊU