Danh sách trường
Hà Nội
Ngày tổ chức: 29/07/2017
Trường: TRƯỜNG THCS THƯỢNG CÁT
Địa điểm tổ chức:  THIÊN ĐƯỜNG BẢO SỚN