HÀNH TRÌNH CỦA CHÚNG TA

20 TỈNH THÀNH
TRÊN TOÀN QUỐC
458 LỜI NHẮN
ĐƯỢC GỬI TẶNG ĐẾN CÁC EM
170.866 NGƯỜI
CHUNG TAY CHO HÀNH TRÌNH
982,338,000 VNĐ
ĐÓNG GÓP CHO HÀNH TRÌNH