Danh sách trường
Long Xuyên
Ngày tổ chức: 28/07/2017
Trường: TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ HƯỚNG DƯƠNG
Địa điểm tổ chức:  KHU DU LỊCH VẠN HƯƠNG MAI