Danh sách trường
Rạch Giá
Ngày tổ chức: 15/07/2017
Trường: TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI MỸ LÂM
Địa điểm tổ chức:  KHU DU LỊCH SINH THÁI PHÚ ĐIỀN