Danh sách trường
Phú Quốc
Ngày tổ chức: 25/07/2017
Trường: PHÚ QUỐC
Địa điểm tổ chức:  VINPEARL PHÚ QUỐC