Danh sách trường
Hải Phòng
Ngày tổ chức: 24/07/2017
Trường: Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng
Địa điểm tổ chức:  Hòn Dấu Resort