Danh sách trường
Quảng Ninh
Ngày tổ chức: 28/07/2017
Trường: TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM CẨM PHẢ
Địa điểm tổ chức:  KHU DU LỊCH HẠ LONG PARK - BẢO TÀNG QUẢNG NINH