Danh sách trường
Vinh
Ngày tổ chức: 31/07/2017
Trường: THÀNH PHỐ VINH
Địa điểm tổ chức:  KHU DU LỊCH MƯỜNG THANH SAFARI