Danh sách trường
Huế
Ngày tổ chức: 29/07/2017
Trường: HUẾ
Địa điểm tổ chức:  SUỐI KHOÁNG NÓNG THANH TÂN