Danh sách trường
Đà Nẵng
Ngày tổ chức: 15/07/2017
Trường: TRUNG TÂM TRẺ MỒ CÔI SAO MAI
Địa điểm tổ chức:  CÔNG VIÊN CHÂU Á - ASIA PARK