Danh sách trường
Quảng Ngãi
Ngày tổ chức: 24/07/2017
Trường: TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH QUẢNG NGÃI
Địa điểm tổ chức:  PHỐ CỔ HỘI AN - RỪNG DỪA BẢY MẪU